Prośba o 1% darowizny

 

Mamy możliwość uzyskania 1% od podatku na naszą świetlicę środowiskową, za pośrednictwem: Stowarzyszenia Charytatywno – Opiekuńczego im. Bł. M.Teresy Gerhardinger przy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach. Numer Krajowego Rejestru Sądowego: KRS 0000298747 Ważne, by napisać cel darowizny – Świetlica Środowiskowa bł. M. Teresy z Wrocławia. Bardzo prosimy o wsparcie nas i o rozgłos w środowisku znajomych i rodziny. Wdzięczne Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Szkolnych De Notre Dame i kierownik świetlicy Iwona Krawczyk.

Jesteś tutaj

Wyznawane zasady

Wyznajemy 4 zasady:
 

- dyskrecji,
- wzajemnej tolerancji,
- szczerości,
- i otwartości.

• Pomagamy sobie wzajemnie i uczymy się.
• Szanujemy gry i zabawki.
• Szanujemy cudzą własność.
• Nie przerywamy mówiącym.
• Nie mówimy jednocześnie.
• Nie krytykujemy.
• Nie komentujemy.
• Nie wyśmiewamy innych.
• Obowiązuje nas tajemnica.